Priser og betingelserBETALINGSMETODER


Tlf. 829 98 330 (teletorg)

Samtale med Synske/klarsynte, pr. hele minutt: kr 26,-.