Skip to main content

Siste referanser

Bruk av Ariane som rådgiver

Som daglig leder i eget firma og som privatperson har jeg hatt den glede av å bruke Ariane som rådgiver i flere år. Hun har hjulpet meg i å se muligheter og løsninger som har vært svært forskjellige fra mine egne tanker og ideer. Dette har medført at den bredde på informasjon som har blitt tilgjengelig for meg har blitt vesentlig større.  De beslutninger som jeg har fattet på bakgrunn råd fra Ariane har alle vært svært fruktbare. Selv om noen råd føltes svært kontroversielle da de ble gitt, har de i etterkant vist seg å stemme meget godt.

I de årene jeg har hatt gleden av å samarbeide med Ariane har jeg utviklet meg som person i en meget positiv retning. Ariane er flink til å sette fokus på de områder på det personlige planet hvor det er behov for en større bevisstgjøring av meg selv.

Den prosess som jeg har vært gjennom både når det gjelder virksomhet og på det personlige planet har vært en ubetinget suksess. Og jeg tror ikke dette hadde vært mulig uten hjelp fra Ariane.

Som daglig leder bruker jeg mange forskjellige rådgivere i min hverdag. Ariane er og vil på regulær basis være en naturlig rådgiver for meg, og jeg kan anbefale dette for andre kolleger og venner i det daglige arbeidet eller på det personlige planet.

Vennlig hilsen
Bjørn Kverneland